Rychlý kontakt:
Adresa:
Obecní úřad Vodranty
Vodranty 25
28601 Čáslav
Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
tel.
327 377 043
e-mail:
obec.vodranty@seznam.cz

TOPlist

Aktuality

Opatření obecné povahy - omezení užívání vody 21.5.2020
NOVÝ DOKUMENT Na úřední desku byly přidány nové dokumenty: Opatření obecné povahy - omezení užívání vody

Průvodní dopisKoPÚ Vodranty - zjišťování průběhu hranic pozemků 12.5.2020
NOVÝ DOKUMENT Na úřední desku byl přidán nový dokument: KoPÚ Vodranty - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků ve dnech 2. 6. 2020 a 4. 6. 2020. Související dokumenty (rozpis časů, mapy) jsou uveřejněny na na elektronické úřední desce.
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 25.4.2020
NOVÝ DOKUMENT Na úřední desku byl přidán nový dokument: Seznam nemovitých věcí, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník.
Zrušení kulturních akcí z důvodu epidemie koronaviru 16.4.2020
UPOZORNĚNÍ SDH Vodranty a Obec Vodranty informují občany, že veškeré jarní/letní hromadné kulturní akce (pálení čarodějnic, stavění velké máje, stavění májek, dětský den) jsou z důvodu epidemie koronaviru v letošním roce zrušené.
Epidemie koronaviru - aktuální přehled přijatých opatření Ministerstvem zdravotnictví ČR 7.4.2020
NOVÝ DOKUMENT Aktuální informace k přijatým opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR - viz. odkaz vpravo.
Jak nakládat s odpady v době epidemie koronaviru 1.4.2020
NOVÝ DOKUMENT Na úřední desku byl přidán nový dokument: Jak nakládat s odpady v době epidemie koronaviru.
Omezení úředních hodin a osobního kontaktu & splatnost místních poplatků 26.3.2020
NOVÝ DOKUMENT Obecní úřad Vodranty v souvislosti s šířící se epidemií koronaviru informuje o omezení úředních hodin a omezení osobního kontaktu zaměstnanců úřadu s adresáty veřejné správy. Obecní úřad dále informuje, že nebude sankcionovat včas nezaplacené poplatky za odpady a poplatky ze psů po dobu 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Pro platby místních poplatků přednostně využívejte bezhotovostní styk, kdy platby za poplatky můžete poukázat na bankovní účet obce č. 443525359/0800 (ČS), jako variabilní symbol uveďte č.p. nemovitosti.

ANIMA Čáslav & Město Čáslav - pomoc při zajišťování nákupů seniorům 17.3.2020
NOVÝ DOKUMENT Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. ve spolupráci s městem Čáslav nabízí osaměle žijícím seniorům pomoc při obstarávání nákupů základních potravin a léků. Jedná se výhradně o seniory nad 70 let věku, kteří nemají možnost využít podporu ze strany svých blízkých osob či přátel. Více na přiloženém letáku.
Aktuální informace k vyhlášenému nouzovému stavu a přijatým opatřením 13.3.2020
NOVÝ DOKUMENT Aktuální informace k vyhlášenému nouzovému stavu a přijatým opatřením proti šíření koronaviru najdete na webových stránkách Úřadu vlády ČR viz. odkaz vpravo.
Výběr poplatků v roce 2020 26.1.2020
NOVÝ DOKUMENT Informace k výběru poplatků za svoz komunálních odpadů a poplatků ze psů v roce 2020.
Kalendář svozu odpadu na rok 2020 30.12.2019
NOVÝ DOKUMENT Kalendář svozu odpadu z domácností na rok 2020.

Dnes je:
Svátek slaví:
Kalendář akcíPočasí ve Vodrantech
Meteoradar