Rychlý kontakt:
Adresa:
Obecní úřad Vodranty
Vodranty 25
28601 Čáslav
Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
tel.
327 377 043
e-mail:
obec.vodranty@seznam.cz

TOPlist

Rozpočet obce na rok 2017

PŘÍJMY
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 170 000 Kč
Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 4 000 Kč
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 18 000 Kč
Daň z příjmů práv. osob 180 000 Kč
Daň z přidané hodnoty 340 000 Kč
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 31 000 Kč
Poplaty ze psů 2 000 Kč
Odvod z loterií 4 000 Kč
Daň z nemovitostí 133 000 Kč
Transfer ze SR 44 000 Kč
Podnik. v zem. - pronájem pozemků 51 000 Kč
Samotěžba dřeva 10 000 Kč
Vnitřní obchod - nájemné hospoda 7 000 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 17 000 Kč
Finanční operace - úroky na účtu 2 000 Kč
Příjmy z podílu na zisku a z dividend 15 000 Kč
Příjmy celkem 1 028 000 Kč

Výdaje
Lesní hospodářství - materiál 35 000 Kč
Vnitřní obchod - drobný dlouhodobý majetek 15 000 Kč
Vnitřní obchod - materiál 5 000 Kč
Vnitřní obchod - nákup ostatních služeb 3 000 Kč
Silnice - ostatní výdaje 5 000 Kč
Silnice - opravy a udržování 120 000 Kč
Dopravní obslužnost - příspěvek na autobusy 9 000 Kč
Pitná voda - ostatní služby 15 000 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod - DČOV (PD, HG posudek) 60 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury - dohody 3 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury - drobný dl. majetek 15 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury - služby 10 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury - pohoštění 10 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury - věcné dary 1 000 Kč
Zachování a obnova kulturních památek 25 000 Kč
Kultura - materiál 2 000 Kč
Kultura - služby 5 000 Kč
Kultura - věcné dary 15 000 Kč
Dětské hřiště - materiál 2 000 Kč
Dětské hřiště - revize 2 000 Kč
Ostatní nemocnice - příspěvek nemocnici 1 000 Kč
Veřejné osvětlení - materiál 2 000 Kč
Veřejné osvětlení - el. energie 35 000 Kč
Veřejné osvětlení - opravy a udržování 5 000 Kč
Komun. služby a územní rozvoj - příspěvky mikroreg. 3 500 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup služeb 4 000 Kč
Svoz komunálního odpadu - nákup služeb 112 000 Kč
Péče o vzhled obce - dohody 18 000 Kč
Péče o vzhled obce - ochranné pracovní pomůcky 3 000 Kč
Péče o vzhled obce - materiál 5 000 Kč
Péče o vzhled obce - pohonné hmoty a maziva 5 000 Kč
Péče o vzhled obce - nákup ostatních služeb 2 000 Kč
Péče o vzhled obce - opravy a udržování 3 000 Kč
Péče o vzhled obce - občerstvení 2 000 Kč
Ostatní zál. bezpečnosti veřejného pořádku - dr. dl. majetek 15 000 Kč
Požární ochrana - nákup drobného dl. majetku 10 000 Kč
Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva 2 000 Kč
Požární ochrana - nákup ostatních služeb 500 Kč
Požární ochrana - neinvestiční transfery obcím 2 000 Kč
Zastupitelstvo obce - odměna 102 000 Kč
Zastupitelstvo obce - zdravotní pojištění 10 000 Kč
Zastupitelstvo obce - cestovné 10 000 Kč
Místní správy - ostatní osobní výdaje 105 000 Kč
Místní správy - knihy, učební pomůcky 1 500 Kč
Místní správy - drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 Kč
Místní správy - materiál 12 000 Kč
Místní správy - OÚ pevná paliva 8 000 Kč
Místní správy - poštovní služby 1 000 Kč
Místní správy - služby telekomunikací 16 000 Kč
Místní správy - konzultační, právní, poradenské služby 5 000 Kč
Místní správy - školení 5 000 Kč
Místní správy - nákup ostatních služeb 50 000 Kč
Místní správy - opravy a udržování (REZERVA) 18 500 Kč
Místní správy - programové vybavení 10 000 Kč
Místní správy - cestovné 22 000 Kč
Místní správ - pohoštění 500 Kč
Místní správy - platby daní a poplatků 2 000 Kč
Místní správy - platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 2 000 Kč
Finanční služby - poplatky bance 4 000 Kč
Pojištění 6 500 Kč
Výdaje celkem 1 028 000 Kč

Dnes je:
Svátek slaví:
Kalendář akcíPočasí ve Vodrantech
Meteoradar