Rychlý kontakt:
Adresa:
Obecní úřad Vodranty
Vodranty 25
28601 Čáslav
Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
tel.
327 377 043
e-mail:
obec.vodranty@seznam.cz

TOPlist

Úřední deska

Formát Dokument Vyvěšeno SejmutoKoPÚ Vodranty - Rozhodnutí č. 2 o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Vodranty a částech sousedních k.ú. Kluky u Čáslavi, Močovice, Krchleby u Čáslavi a Souňov

Příloha č. 1 - Změny vlastnických práv k pozemkům dle jednotlivých listů vlastnictví

Příloha č. 3 - Seznam účastníků řízení
6.11.2023  
Program zasedání Zastupitelstva obce Vodranty - 13.11.2023 5.11.2023  
Upozornění ČEZ na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 6.11.2023  
Program zasedání Zastupitelstva obce Vodranty - 13.9.2023 4.9.2023  
Program zasedání Zastupitelstva obce Vodranty - 29.6.2023 22.6.2023  
Návrh závěrečného účtu obce Vodranty za rok 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

FIN2-12M
11.6.2023  
Oznámení ČEZ o přerušení dodávky elektrické energie 27. 6. 2023 7.6.2023  
Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v K.Ú. Vodranty a částech K.ú. Kluky u Čáslavi, Močovice, Krchleby u Čáslavi a Souňov 7.6.2023  
Program zasedání Zastupitelstva obce Vodranty - 13.6.2023 5.6.2023  

Záměr na prodej pozemku

Geometrický plán
14.5.2023 30.5.2023
Program zasedání Zastupitelstva obce Vodranty - 13.5.2023 5.5.2023 14.5.2023
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2023 25.4.2023 25.5.2023
KoPÚ Vodranty - Pozvánka na závěrečné jednání 17.4.2023 17.5.2023
Vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2022 12.4.2023  
Oznámení o vystavení návrhu pozemkových úprav Vodranty 13.3.2023 12.4.2023
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 13.3.2023 24.5.2023
Program zasedání Zastupitelstva obce Vodranty - 13.3.2023 5.3.2023 14.3.2023

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků v KN.pdf

Příučka
22.2.2023  
Program zasedání Zastupitelstva obce Vodranty - 29.1.2023 21.1.2023 30.1.2023
Volba prezidenta ČR 2023 - Oznámení o době a místě konání voleb - II. kolo 20.1.2023 29.1.2023
Volba prezidenta ČR 2023 - Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 3.1.2023 29.1.2023
Volba prezidenta ČR 2023 - Seznam volebních stanovišť 3.1.2023 29.1.2023


1


Historie ÚŘEDNÍ DESKY
10 11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Dnes je:Svátek slaví:Počasí ve Vodrantech
Meteoradar