Rychlý kontakt:
Adresa:
Obecní úřad Vodranty
Vodranty 25
28601 Čáslav
Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
tel.
327 377 043
e-mail:
obec.vodranty@seznam.cz

TOPlist

Úřední deska

Formát Dokument Vyvěšeno SejmutoKoPÚ Vodranty - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Nároková mapa KoPÚ Vodranty

Soupis nároků

Sestava rozdělovníku
24.5.2021 8.6.2021
Návrh závěrečného účtu obce Vodranty za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

FIN2-12M
24.5.2021 13.6.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021 13.5.2021 31.12.2021
Program zasedání Zastupitelstva obce Vodranty - 12.5.2021 4.5.2021 13.5.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 20.4.2021 31.12.2021
Návrh změny rozsahu záplavového území toku Klejnárka 13.4.2021 30.4.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 12.4.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2021 8.4.2021 12.5.2021
Program zasedání Zastupitelstva obce Vodranty - 4.4.2021 27.3.2021 5.4.2021
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků v k.ú. Vodranty k 1.2.2021 8.3.2021 28.10.2021
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 28.2.2021 30.5.2021
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 28.2.2021 30.6.2021
Program zasedání Zastupitelstva obce Vodranty - 12.3.2021 28.2.2021 13.3.2021
Program zasedání Zastupitelstva obce Vodranty - 12.2.2021 4.2.2021 10.2.2021


1
2
3


Historie ÚŘEDNÍ DESKY
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dnes je:Svátek slaví:Počasí ve Vodrantech
Meteoradar